Ana Sayfa » Haber , Memur Alımı , Personel Alımı » İş Bankası Personel Alımı 2013

İş Bankası Personel Alımı 2013

25 Mayıs 2013

Türkiye İş Bankası Personel Alımı 2013
Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası her yıl olduğu gibi 2013 – 2014 yılları arasında da çeşitli pozisyonlarda personel alımlarına devam etmektedir.
Bu yazımızda sizlere İş Bankası’nın çeşitli illerde alacağı memur iş ilanları duyurularından bahsetmek istiyoruz.

Bankamızın İstanbul’da bulunan Şubeleri ve Genel Müdürlük Bölümlerinde Memur olarak görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere, 30 Mayıs 2013 Perşembe ve izleyen günlerde Memur Alım Sınavı düzenlenecektir.
Bankamızın Genel Müdürlük ve kurumsal şubelerinde Uzman Yardımcısı olarak görevlendirilecek çalışma arkadaşlarımızı seçmek üzere 10 Haziran 2013 ve izleyen tarihlerde İstanbul’da Uzman Yardımcısı Alım Sınavı düzenlenecektir.

Bankamızın Ankara, Balıkesir, Bursa, Kayseri, Kocaeli ve Samsun bölgelerindeki şubelerinde görevlendirilmek üzere 26 Mayıs 2013 Pazar günü  yapılacak sınavla Memur alımı gerçekleştirilecektir.

UZMAN YARDIMCI
SI

ALIM SINAVI

BAŞVURU BİLGİLERİ

(
10 HAZİRAN 2013 VE İZLEYEN GÜNLER
)

Bankamız
ın Genel Müdürlük Bölümleri ve Kurumsal Ş
ubelerinde görevlendirilmek üzere
Uzman
Yardımcıları alınacaktır.

Sınavın, Genel Yetenek Testi, Mesleki Bilgi Testi ve Mesleki Kişilik Envanterinden oluşan ilk
aşaması
10 Haziran 2013 ve izleyen günlerde
gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular
30.04.2013

0
3
.06.2013

tarihleri arasında kabul ed
ilecektir.

Başvuru Koşulları

a.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b.

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer
alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde
etmiş ve söz

konusu

durumu

31.12.2013 tarihine kadar geçerliliğini koruyan

bir
sınav sonuç belgesi ile belgeleyebilecek durumda olmak,

(Yabancı dil sertifikaları
değerlendirme merkezi aktiviteleri

aşamasında ibraz
edilmelidir.)

YABANCI DİL

SINAV / KURUM ADI

PUAN /
SEVİYE (EN AZ)

İNGİLİZCE

TOEFL (IBT)*

85

IELTS**

6,5

ALMANCA

GOETHE ENSTİTÜSÜ

Zertifikat C1(ZMP)

ZOP

Kleines Deutsches Sprachdiplom

Grosses Deutsches Sprachdiplom

FRANSIZCA

Fransız Milli Eğitim Bakanlığı

(Fransız Kültür Merkezi)

DALF C1

DALF C2

TEF (Fransız Kültür Merkezi)

699

*

TOEFL sınavının CBT ve PBT versiyonları kabul edilmeyecektir.

TOEFL sınavına yeni girecek adaylar
1239 kod numarasını belirterek sonuçlarını doğrudan Bankamıza da gönderebilirler.

**
A
cademic

ve General Training modüllerinin her ikisi de kabul edilmektedir.

c.

Yazılı sınav tarihi itibariyle
30

yaşını doldurmamış olmak (
10 Haziran 1983
ve
sonrasında doğanlar başvurabilecektir),

d.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en erken
31
Te
mmuz

2014

tarihine kadar tecil ettirmiş olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte
olanların en geç
01 Ağustos 2013
tarihi itibariyle terhis olacak durumda bulunmaları
gerekmektedir.),

e.

Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim verilen
aşağıdaki
bölümlerinden

mezun olmak
(İlgili
bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun
olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir).
Lisans son sınıf öğrencilerinin e
n geç
01 Ağustos 2013
tarihinde me
zun olup, bu
durumu aynı tarih itibariyle belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

BÖLÜM

BÖLÜM

Aktüerya

Kamu Yönetimi

Aktüerya Bilimleri

Kontrol Mühendisliği (*)

Avrupa Birliği İlişkileri

Küresel ve Uluslararası İlişkiler

Bankacılık

Makine Mühendisliği

(*)

Bankacılık ve Finans

Makine ve İmalat Mühendisliği (*)

Bankacılık ve Finansman

Maliye

Bankacılık ve Sigortacılık

Matematik

Bilgi Teknolojileri

Matematik Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri (*)

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar
Bilimleri ve Mühendisliği (*)

Matematik
-
Bilgisayar

Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi (*)

Mekatronik Mühendisliği (*)

Bilgisayar Mühendisliği (*)

Muhasebe

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları (*)

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri

Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Bilgisayar Uygulamalı Ekonomi

Muhasebe ve Denetim

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Bilgisayar
-
Enformatik

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Bilişim Sistemleri
Mühendisliği (*)

Muhasebe ve Finansman

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (*)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Pazarlama

Ekonometri

Pazarlama / Satış Yönetimi

Ekonomi

Reklamcılık ve Halkla
İlişkiler

Ekonomi ve Finans

Sermaye Piyasası

Ekonomi
-
Yönetim Bilimleri

Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme

Ekonomi
-
Yönetim Bilimleri Programları

Sigortacılık

Elektrik Mühendisliği(*)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Elektrik
-
Elektronik
Mühendisliği (*)

Sistem Mühendisliği (*)

Elektronik Mühendisliği (*)

Siyaset Bilimi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Endüstri Mühendisliği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Endüstri Sistemleri
Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği (*)

Enformasyon Teknolojileri

Toplumsal ve Siyasal Bilimler

Enformatik

Uluslararası Finans

Enformatik (Almanca)

Uluslararası İlişkiler

Finans Matematiği

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

Halkla
İlişkiler

Uluslararası İşletme

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Uluslararası İşletmecilik

Hukuk

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

İktisat

Uluslararası Ticaret

İletişim

Uluslararası Ticaret ve Finansman

İletişim Bilimleri

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

İnşaat Mühendisliği (*)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

İstatistik

Uluslararası, İktisat,

İşletme Programları

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Uygulamalı Matematik

İş İdaresi

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

İşletme

Yazılım Mühendisliği (*)

İşletme Bilgi Yönetimi

Yönetim Bilimleri

İşletme Enformatiği

Yönetim Bilişim Sistemleri

İşletme Mühendisliği

Yönetim ve Organizasyon

İşletme
-
Ekonomi

(*) Söz konusu bölümlerden mezun kişilerin başvuruları; işletme, iktisat, ekonomi, maliye, bankacılık

ve

dengi dallarda yüksek lisans yapmış olmaları şartı ile kabul edilecektir. Yüksek lisans
mezuniyetini

en
geç 01 Ağustos 2013 tarihi itibariyle belgeleyebilmek gerekmektedir.

f.

Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında veya
B
ankamız uzman yardımcılığı ile müfettiş yardımcılığı sınavlarının değerlendirme
merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak,

g.

Daha önce yapılan Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış
olmak,

h.

Sağlık durumu Türkiye’nin her

yerinde görev yapmaya elverişli olmak (Bu durum,
sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu
raporu ile belgelendirilecektir.),

i.

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

j.

Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı
hapis cezasına hüküm giymemiş
olmak,

k.

Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında
bulunmamak.

Sınav

Sınav
Tarihi ve Yeri

Sınavın yazılı aşaması

10 Haziran 2013 ve izleyen günlerde

İstanbul
’da
gerçekleştirilecektir.

Sınav

Davetleri

Sınav başvuruları
03 Haziran 2013 Pazartesi

günü saat
18:00

e

kadar

kabul edilecektir.

Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular
05 Haziran

2013
Çarşamba

gününden itibaren İş
Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. B
u tarihten
itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Sınav Kapsamı

A.

I.
Aşama

Sınavın, Genel Yetenek Testi, Mesleki Bilgi Testi ve Mesleki Kişilik Envanteri
bölümlerinden oluşan ilk aşaması aynı gün içinde tamamlanacak olup ilgili aşama
sonucunda uygun bulunan adaylar izleyen bir tarihte gerçekleştirilecek olan II. Aşama
değerlendir
melerine katılacaklardır.

Genel Yetenek Testi
: S
ayısal ve sözel yeteneği ölçmeye yönelik sorulardan
oluşmaktadır.

Yetenek Testinin süresi
70 dakikadır.

Mesleki Bilgi Testi
:
Adayların aşağıda yer alan 7 konudan istedikleri 3 konuyu
seçerek bu konulara i
lişkin soruları cevaplandırmaları gerekmektedir. Mesleki Bilgi
Testinin süresi 2 saattir.

Genel Yetenek Testi

Mesleki Bilgi Testi

Mesleki Kişilik
湶慮敲椠
Değerlendirme
Merkezi Aktiviteleri

Panel Mülakat

I
.
AŞAMA
AŞAMA
AŞAMA

Ekonomi Grubu


Makro
-
Mikro Ekonomi


Maliye Politikası
-
Kamu Maliyesi


Para
-
Kredi Banka; Politika
-
Teori


Mali Sistem


Uluslararası İktisat


İktisadi Matematik

Finansal Matematik Grubu


Paranın Zaman Değeri


Basit
-
Bileşik Faiz; Nominal
-
Efektif Faiz


Faizlendirme ve İskontolama


Getirinin Enflasyondan Arındırılması


Anüite Hesaplamaları


Tahvil ve Bono Fiyatlaması


Bugünkü Değer


İç Verim Oranı


Farklı Yatırım Alternatiflerinin Karşılaştırılması


Yatırım Geri Ödeme Dönemi

Hukuk Grubu


Medeni Hukuk


Borçlar Hukuku


Ticaret Hukuku

Muhasebe Grubu


Genel Muhasebe


Mali Tablolar Analizi


Maliyet ve Yönetim Muhasebes
i

İşletme Grubu


Yönetim ve Organizasyon


Finansal Yönetim


Pazarlama

Ekonometri
-

İstatistik Grubu


Ana kütle ve alt ana kütle


Parametre tahmin edicilerinin örnekleme dağılımları


Hipotez testleri ve güven sonuçları; otokorelasyon; varyansların eşitliği


Gösterge değişken teknikleri ve dizi uygulamaları


Veri toplama; verilerin düzenlenmesi; tasnif ve gruplama kavramlarının incelenmesi


Serilerin çeşitleri; merkezi eğilim ölçüleri; analitik ortalamalar; analitik olmayan
ortalamalar


Dağılma ölçüleri; dağılma kavramı ve istatistikteki önemi; özel olasılık dağılımları;
ortalama ve standart sapma, değişim katsayısı, indeksler

B.

II. A
şama

Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri
: Adayların görevlerinde

gösterecekleri

davranışları

iş simülasyonlarıyla gözlemleme olanağı sağla
yan uygulamalardır.

C.

III. Aşama

Panel Mülakat:

Üst düzey y
öneticileri
mizi
n

katıldığı ve Bankamızda çalışmak için
aranan temel yetkinliklerin sorgulandığı mülakat türüdür.

Belge Hazırlama

Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları
doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama
süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun
bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

Başvuru yaparken kendileri hakk
ında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun
alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında
bırakılacaklardır.

Çalışma Yerleri ve Koşulları

Bankamız Uzman Yardımcılığı sınavlarında başarılı olanlar Genel
Müdürlük Bölümlerimizde
ve Kurumsal Şubelerimizde görevlendirilir.

Genel Müdürlük Bölümlerimiz ve görev alanları hakkında

http://www.isbank.com.

tr/content/TR/Bizi_Taniyin/Organizasyon_Yapimiz/Bolumlerimiz
-
539
-
226.aspx

adresinden bilgi edinebilirsiniz.

Bankamızda Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan çalışanlarımız, bankacılık konularında
profesyonel gelişimlerini destekleyecek bir eğitimden sonra
göreve başlarlar.

Bankamızda ücretler ve diğer parasal haklar, değişen ekonomik koşullara göre ayarlanır.
Aylık ücretlere ek olarak yılda 4 kez ikramiye ve Bankamız Ana Sözleşmesi gereğince
geçmiş yıl kârına bağlı olarak yılda bir kez kâr payı ödenir.

Bank
amız, tüm çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık
harcamalarını, Sağlık Yardımı Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
karşılamaktadır.

Tüm bu duyuruları ve ilanları www.isbank.com.tr adresinden insan kaynakları bölümüne girerek oradan daha detaylı bir biçimde takip edebilirsiniz.

Aramalar
memur alımı, personel alımı, eleman alım, iş ilanları, iş başvurusu, başvuru formu
    |    |    |    |    |    |    |    |    |  


Yorum yaz
*
**

* Lütfen telefon numaranızı paylaşmayın.